Oversikt over Det Kjempesvære Fontprosjektet™ i Foto og grafikk 1 + 2 våren 2021

Uke Fase Detaljer
14 Håndtegnet font Innledning om FontSelf, Adobe Illustrator og Affinity Designer
15 Håndtegnet font Praktisk arbeid, skanning og overtegning (tracing)
16* Håndtegnet font Overtegning og autotracing (forts.)
17 Håndtegnet font Praktisk arbeid (husk veiledningsmulighet)
18* Håndtegnet font Ferdigstilling, innlevering og vurdering (frist 05.05.)
19 Maskinell font Innledning/generelt om typografi, idéutvikling, praktisk arbeid
20* Maskinell font Klassifiseringer del 1, praktisk arbeid
21 Maskinell font Klassifiseringer del 2, praktisk arbeid
22* Maskinell font Praktisk arbeid, testing, finpuss
23 Maskinell font Ferdigstilling, innlevering og vurdering (frist (09.06.)
24 Sommerferie! ☀️😎🍹

Ukene merket med * er uker vi har timer fysisk på skolen så lenge vi er på rødt nivå.

Det Kjempesvære Fontprosjektet™ er en innføring i skrifttypenes forunderlige verden. På grunn av Pandemien® har det åpnet seg både et behov og en mulighet for et fordypningsprosjekt innen grafikkfaget som vi ellers hadde hatt problemer med å få tid til å gjennomføre. Dette er med andre ord en sjelden mulighet, og den skal vi ta vare på, slik at dere får et maksimalt læringsutbytte i en læringssituasjon som i utgangspunktet er nokså krevende. Arbeidet må kunne utføres likeverdig uavhengig av om det foregår hjemme eller på skolen.

Typografi er nok for mange et fagfelt som virker “smalt” og “noe for spesielt interesserte”. Det som imidlertid er veldig spesielt og ganske unikt med akkurat dette fagfeltet, er at alle mennesker som kan lese og skrive forholder seg til typografi på en daglig basis, på én eller annen måte. Jeg vil våge påstanden om at typografi er det fagfeltet innen kunst-, arkitektur- og designfag som berører oss mennesker aller mest, selv om de fleste mennesker ikke vet hva en seriff eller ligatur er, hva “grunnlinje” betyr eller hvorfor kerning er helt essensielt for god skriftlig kommunikasjon. Man kan si at typografien er selve kjernen av hva en formgiver/designer/arkitekt befatter seg med, da alle designfaglige aspekter er involvert, på et veldig komprimert og detaljert nivå (med et mulig unntak av fargeteori). Proporsjonalitet, volum, rom, balanse, komposisjon, kontrast, rytme, dynamikk, retning/bevegelse, materialitet, positivt/negativt rom, vekt, styrke, elastisitet, avstand, helhet, sammenheng, slektskap, ekspessivitet, tone, flyt, harmoni, ergonomi, lesbarhet, kommunikasjon, personlighet, formidlingsevne og masse mer er egenskaper som kommer til anvendelse når man jobber med formgiving på et så grunnleggende plan som typografien representerer.

Det er noe dypt menneskelig over typografi som fenomen. Det at vi kan kommunisere og dokumentere våre tanker, følelser og kunnskap gjennom skrift er noe av det mest fundamentale som skiller oss mennesker fra alle andre dyr. Vi har gjennom bøker og annet skriftlig materiale et monumentalt overtak på alle andre arter, siden vi kan nyte godt av hverandres lærdom og oppdagelser på tvers av tid og rom. Slik er vi ikke begrenset til direkte overføring, men kan lære av hva mennesker utenfor vår rekkevidde har funnet ut før oss, og bygge videre på denne kunnskapen, utvide den og gjøre den til vår egen. Vi vet at andre arter har “språk” og kan kommunisere på et relativt avansert nivå over store avstander, men vårt uovertrufne forsprang ligger i hovedsak i tre ting; vår kognitive kapasitet (intelligens), våre motstilte tomler og det skrevne ord. Det å skulle designe en modalitet for det sistnevnte er en formidabel mulighet til å delta i noe som har et slags evighetens sus over seg, selv om det kanskje bare handler om å lage en skrifttype som egner seg best for å selge hamburgere eller lage en bursdagsinvitasjon. Å bli god på dette gjør deg i prinsippet god på alt som har med formgiving å gjøre.

Som du ser, har jeg valgt å dele Det Kjempesvære Fontprosjektet™ inn i to hoveddeler: en håndtegnet font basert på dine egne tegninger/din egen håndskrift, og en maskinell font som du designer ut ifra en kontekst (et tiltenkt, konkret bruksområde). Den sistnevnte fonten skal du med andre ord konstruere med gjentagende “byggesteiner”, noe som gir fonten et formmessig integrativt slektskap og et helhetlig preg.

Vi skal hovedsaklig bruke Adobe Illustrator og innstikksprogrammet FontSelf til å generere skrifttypene. Jeg har valgt å anbefale/kreve at du i tillegg laster ned en gratis prøveversjon av Affinity Designer, et program med mange av de samme verktøyene som Adobe Illustrator har, men som er langt enklere å bruke til den typen overtegning som kreves i den maskinelle fonten. FontSelf er det enkleste programmet som finnes for å komme i gang med skriftdesign. Dersom du senere skulle ønske å gå videre innen dette fagområdet, vil det på ett eller annet tidspunkt være hensiktsmessig at du skaffer deg en lisens på enten Glyphs (kun Mac) eller FontLab. Det finnes andre programmer også, men disse to regnes i dag som de to kvalitetsmessig høyest rangerte bransjestandardene for profesjonelle skriftdesignere. Disse gir deg også langt flere avanserte verktøy og muligheter enn det FontSelf er i stand til å gi.

Du lurer sikkert på hva som vil gi en god karakter på dette prosjektet, og det er ikke så rart. Felles for begge deloppgavene er at skrifttypene du lager skal være funksjonelle og lesbare. Du får med andre ord ikke noe “trekk” om håndskriften din er “pen” eller “stilig”, men lesbarheten er viktig. Med “funksjonell” mener jeg at skrifttypen egner seg til å skrive vanlige tekster, e-postadresser, henvisninger til nettsteder (URL), ha vanlig tegnsetting (punktum, komma, spørsmålstegn, utropstegn, kolon, anførselstegn og denslags). Full tegnsettingsliste for begge skrifttypene finner du her:

Glyffer for håndtegnet font

Obligatoriske Anbefalte Valgfrie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö å 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - / \ ' @ _ , . : ? ! # “ ” ( ) + * = % « » & [ ] { } ; © " $ € £ ¥ < > ® ™ Ä Ö ä ö – — ^ ´ ` ¨

Glyffer for maskinell skrifttype

Obligatoriske Anbefalte Valgfrie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Å a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö å 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - / \ ' @ _ , . : ? ! # & « » “ ” % * = + ( ) [ ] { } ; © " $ € < > £ ¥ ® ™ Ä Ö ä ö – — ^ ´ ` ¨

Det er forresten ett tegn til som også hører med, men som av tekniske årsaker ikke lar seg gjengi inne i en Markdown-tabell (som er det kodespråket jeg har laget dette dokumentet med). Tegnet er | (“rett oppoverstrek”), og hører sammen med / (slash/skråstrek) og \ (backslash/bakoverskråstrek). Tegnet skal være sammen med “Valgfrie” i den første tabellen, og “Anbefalte” i den andre.

For den maskinelle skrifttypen vil jeg også vektlegge gode proporsjoner, formlikhet/slektskap, flyt og helhet. For å sitere Matthew Carter (Verdana, Georgia, Tahoma, Bell Centennial mm.): “Type is not a collection of beautiful letters, type is a beautiful collection of letters”. Helheten er med andre ord viktigere enn at hver glyff er “spesiell”, med et iøynefallende design. Velg derfor med omhu hvilke bokstaver/glyffer som skal målbære den “personligheten” du ønsker å tilføre din maskinelle skrifttype, slik at det ikke bare blir rot og formmessig kaos.

Du velger selv hvilken klassifisering du vil orientere deg mot (antikva/med seriffer, grotesk/uten seriffer, display/overskriftsfont, script/løkkeskrift/sammenhengende font, branding/logo, fantasiskrift). Vanskelighetsgraden er desidert størst innen antikvaskriftene og de sammenhengende skriftene. Prøver du deg på noe vanskelig og ikke lykkes 100% med det, vil det likevel være grunn til å premiere dette, mens en klassifisering med lav vanskelighetsgrad (fantasiskrift) vil kreve mer for å imponere. Det aller viktigste, uavhengig av hvilken klassifisering du velger, vil uansett være at du viser gjennom prosessdokumentasjonen at du har gått dypt inn i oppgaven og gjort mange utprøvinger.

Når prosjektet er ferdig, vil du ha to funksjonelle skrifttyper som du kan bruke videre i livet. Kanskje du velger å lage en skrifttype som egner seg til overskrifter i kommende prosjekter på høyskole/universitet, eller kanskje du velger å lage noe som vil gi dine framtidige barns bursdagsinvitasjoner en helt egen vri? Husk at det kun er din egen fantasi som setter grensene. Det tekniske finnes det alltid en løsning på.