#Vestlandets baptistungdom
##6.-12. august 2016 blir sommerleir for ungdom på Vegårshei
####Kontakt Gunn Rita 947 94 034
- - -

<h3>Arrangement 2016</h3>
<p> 6. februar. Fellesmøte i Immanuel Baptist Church
<p>18.-22- mars. Juniorleir [Brosjyre her](https://dl.dropboxusercontent.com/u/372617/Arrangement/Brosjyre%20Liland%20p%C3%A5ske%202016.pdf)
<p> Mars. Kanskje ungdoms-hyttetur. Kontakt Gunn Rita: 94794034
<p> Vår. Ungdomslederfelleskap. Inger Lise 452 03 630
<p> 6.-12. august BU-leir på Vegårshei se www.buleiren.no

<p>7. november kl 19 på Ålgård. Årsmøte. Årsmøtepapirer [Kommer her]
<p>28.-30. oktober Juniorweekend
<p>11./12. november. Fellesmøte Moi? UTGÅR PGA G2 SATSNING
<p>29. des - 1. jan Nyttårsleir

<h3>Arrangement i 2017</h3>
<p>7.-11. april Junior Påskeleir
<p>Ingen ungdomsleir i påsken

<p>Ingen sommerleir for junior
<p>BU-leiren, Vegårtun Aust-Agder

<p>27.-29 oktober Høstweekend Juniorleir
<p>29. des - 1. jan Nyttårsleir Ungdom

<h3>Arrangement 2018<h3)
23.-27. mars april Junior Påskeleir

26.-28 oktober Høstweekend Juniorleir


<br><br>
<h3>Andre arrangement i Ung baptist</h3>
<a href="http://www.ungbaptist.no/#kalender">➤ Gå til kalender</a> <br>
- - -


<h3>Målsetning for VBU</h3>
VBU ønsker å bidra til å bygge felleskap blant unge på tvers av menighetene i distriktet, og til å støtte regionalt evangelisk arbeid blant barn og unge. Det er først og fremst dette som blir prioritet støttet. <br>

Lokallag kan søke om økonomisk støtte til arrangement som har regional interesse. Søknader ønskers mottatt innen 1. november og 1. februar.<br>
<a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/372617/vbu/soknad_vbu.doc">➤ Last ned søknadsskjema</a> <br>
- - -

<h3>For arrangør</h3>

<a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/372617/vbu/leirrapport_mal.doc">➤ Last ned skjema for leirrapport</a>
<br>
<b>Kontonummer:</b>
<p>Ungdomsleirkonto: 3280.21.33668
<p>Juniorleirkonto: 3201.22.96540<br><br>

- - -
<h3>Styret</h3>
<b>Styreleder; Espen Thilesen, Stavanger, 995 09 582 / vest(krøll)ungbaptist.no</b><br>
Juniorleiransvarlig; Bjørn Egeland 982 91 287<br>
Ungdomsleiransvarlig; Gunn Rita Nedrebø 947 94 034
<br><br>
- - -
<h3>Oversikt over ungdomsledere i vårt distrikt</h3>

<li>Bergen Baptistmenighet; Alexander 906 79 802
<li>Stavanger Baptistmenighet; Ole Torvald Helland 948 00 938
<li>Stavanger Chin Church; Tun Tun 902 49 525
<li>North Sea Baptist Church; David Fresh(Hovedpastor) 928 26 383
<li>Sola Kristne Felleskap; Sudip (Hovedpastor) 478 12 820
<li>Immanuel Baptist Church; Tial Ku 480 34 438
<li>Sandnes Baptistmenighet; Jon Torger 984 16 231
<li>Lighthouse Sandnes; Joeli (Hovedpastor) 411 72 956
<li>Ålgård Baptistmenighet; Inger Lise 452 03 630
<li>Zion Egersund Baptistmenighet; Cung Tha Lian 948 11 208
<li>Moi Betlehem Chin Church; Pahuu 948 45 567
<li>Gyland Baptistmenighet; ?
<li>Vest-Agder Chin Church; Zai 400 98 743?
<br><br>

<hr>

ungbaptist.no/vest | e-post: vest(krøll)ungbaptist.no | Org. nr.: 987600144